» » » » Іван Коваленко як перекладач: «Стріла і пісня» Генрі Лонґфелло

Іван Коваленко як перекладач: «Стріла і пісня» Генрі Лонґфелло


Оксана БОДНАР, доцент («Галицька академія»)
«”Стріла і пісня” Генрі Лонґфелло в україномовному просторі» (уривки із статті)
 
 
Автор статті на основі літературознавчого аналізу дає оцінку україномовним версіям "Стріли і пісні" Генрі Лонґфелло та з'ясовує особливості відтворення авторського стилю різними інтерпретаторами, зокрема Іваном Коваленком.
 
Ім’я американського письменника, перекладача, вченого-філолога стало відомим для україномовної читацької громади ще в 70-х роках ХІХ століття. Г. Лонґфелло був чи не першим з американських літераторів, з художньою спадщиною якого розпочалося знайомство українського читача…
Українські перекладачі намагалися охопити різноманітні пласти поезії Лонґфелло, проте найбільш популярною виявилася всесвітньовідома "Стріла і пісня”. Лонґфелло так написав про свій вірш: «16 жовтня 1845 року. Перед богослужінням написав «Стрілу і пісню», яка прийшла мені на думку, коли я стояв, відвернувшись від вогню, і глянув на папір зі швидкістю стріли. Буквально імпровізація»…
Цей романтичний вірш приваблює мелодійною структурою, він позбавлений вимушеної вишуканості і легко запам’ятовується. У ньому автор висловив свій погляд на роль і значення поезії у житті людини. Зміст «Стріли і пісні» відзначається багатозначністю прочитання: у першій строфі ліричний герой вистрілив стрілу у повітря, і вона впала на землю, у другій – він видихнув пісню в повітря, яка теж безслідно зникла, у третій строфі – стріла і пісня виступають у новій якості. Серед стилістичних особливостей вірша – синтаксичні повтори, анафора, асонанси, алітерація, внутрішні рими…
В Україні «Стріла і пісня» налічує 11 відомих нам інтерпретацій (П. Грабовський, В. Мисик, І. Коваленко, Н. Забіла, М. Василенко, В. Колодій, В. Кикоть, Н. Пасічник, В. Марач, Р. Боднар, а також анонімна інтерпретація).
….
Поєднання простоти вираження думки із філософською глибиною у «Стрілі і пісні» було близьке художнім уподобанням поета, багаторічного політв’язня І. Коваленка. У його збірці "Джерело” (1999) знаходимо переклад цього вірша, виконаний 1975 року на Уралі під час ув’язнення.
Він виявив високу трансляторську майстерність, максимально близько підійшов до першотвору, зберіг синтаксичну ідентичність двох перших строф, денотативне та конотативне значення лексем,звукове оформлення, систему римування. Це одна з найкращих, на нашу думку, інтерпретацій вірша Лонґфелло. Для арґументації нашого спостереження наведемо фрагменти:

Я вистрілив стрілу в блакить,
Не знав, куди вона летить …

Я пісню видихнув в блакить,
Не знав, куди вона летить…

….Численна кількість україномовних версій «Стріли і пісні» сприяє популяризації Г. Лонґфелло в українському літературному просторі. Кожна з них становить самостійну цінність, її транслятори виявили індивідуальну перекладну манеру. Проведене текстуальне спостереження дає змогу градаційно розташувати переклади за рівнем відтворення авторського стилю. Художньо досконалими можна назвати інтерпретації І. Коваленка, Н. Забіли, В. Мисика, В. Марача…

З повною версією статті і відповідно з аналізом перекладів інших авторів можна ознайомитись за посиланням
”Стріла і пісня” Генрі Лонґфелло у перекладі Івана Коваленка